Daw Zar Chi Thin

Daw Zar Chi Thin

Daw Zar Chi Thin

ဆရာမ ဒေါ်ဇာခြည်သင်းသည် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ Bachelor of Commerce (B.Com) ဘွဲ့ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာမ ဒေါ်ဇာခြည်သင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Diploma in Accounting (UK) ကို ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် CPA Part-II နှင့် ACCA Part-II တို့ကို လေ့လာဆည်းပူးလျှက်ရှိပါသည်။ ဆရာမသည် “U Win Bo Myint” ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်းတွင် LCCI level (I, II, III), ACCA Part-I, DA (Accounting), CPA Entrance စသည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။