U Zaw Myo Thant

U Zaw Myo Thant

U Zaw Myo Thant

ဆရာဦးဇော်မျိုးသန့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မဟာအရည်အချင်း စစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် အဆင့်မီဖြင့် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ B.Com (Bachelor of Commerce ) ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီမှ CPA (Certificate Public Accountant ) လက်မှတ်ကိုလည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၊ ဥပဒေပညာဌာနမှ DBL ( Diploma in Business Law ) ဒီပလိုမာဘွဲ့လက်မှတ်ကိုလည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ACCA (UK) မှ Diploma in International Financial Reporting ဘာသာရပ်ကို Country first , World 8th ဖြင့် လည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဆရာသည် Win Bo Myint Accountancy Training Center တွင် Dip in IFR ဘာသာရပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။