Daw Thida Tun

Daw Thidar Tun

Daw Thida Tun

ဆရာမ ဒေါ်သီတာထွန်းသည် B.A (English) ဘွဲ့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဟင်္သာတ တက္ကသိုလ်တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင် DA(UK), ACCA(Part 1) စသည်တို့လည်း အောင်မြင်ထားပါသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ U Win Bo Myint ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်းတွင် စာသင်ကြားနေပါသည်။ လက်ရှိကျောင်းတွင် LCCI, ACCA, CPA(Entrance) စသည့် အတန်းများကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။