Daw Ni Ni Aye

Daw Nyi Nyi Aye

Daw Ni Ni Aye

ဆရာမဒေါ်နီနီအေးသည် B.Sc ( Chemistry ) ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် DA (UK) အောင်မြင်ထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ U Win Bo Myint ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင် သင်တန်းကျောင်းတွင် စာသင်ကြားနေပါသည်။ လက်ရှိ ကျောင်းတွင် LCCI Level 1 & 2 အတန်းများကို သင်ကြားပေးနေပါသည်။